พลาสติกจากมันฝรั่งและข้าวโพด

                              พลาสติกจากมันฝรั่งและข้าวโพด

       โดยทั่วไปพลาสติกทำมาจากปิโตรเลียม แต่เนื่องจากปิโตรเลียมมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการกำจัดพลาสติกทำได้ยาก ดังนั้นจึงมีการคิดค้นพลาสติกจากวัสดุธรรมชาติขึ้นมา เช่น มันฝรั่ง ข้าวโพด เป็นต้น เราเรียกพลาสติกผลิตจากธรรมชาติแบบนี้ว่า พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (biodegradable plastic) หรือ พลาสติกชีวภาพ (bioplastic)

            การใช้ผลผลิตทางการเกษตรผลิตจะช่วยทำให้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดหมดไป และพลาสติกนั้นก็สามารถย่อยสลายไปตามธรรมชาติได้อีกด้วย ทำให้ช่วยลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: