ตรวจเลือดบอกอะไร

ตรวจเลือดบอกอะไร

 

วิธีหนึ่ง ที่จะทราบว่าร่างกายของเราพร้อมที่จะต่อสู้กับสภาวะแวดล้อมรอบด้านของเราได้มากน้อยแค่ไหนก็คือ การตรวจเช็คร่างกายนั่นเอง และการตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นก็คือ การตรวจเลือด เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ผลของการตรวจเลือดแต่ละครั้งนั้นสามารถบ่งบอกอะไรได้บ้าง

 

อันดับแรก สารสีแดงในเม็ดเลือดแดงหรือ Hemoglobin, Hb ซึ่งถ้าอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ จะบ่งบอกถึงภาวะโลหิตจาง

 

อันดับสอง อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง ESR จะบ่งบอกถึงแนวโน้มของการอักเสบ ติดเชื้อ หรือโรคเรื้อรังบางอย่างเช่น วัณโรค ลำไส้อักเสบเป็นต้น

 

อันดับสาม การตรวจเม็ดเลือดแดง รูปร่าง ขนาด และปริมาณเม็ดเลือดแดง ค่าทีต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ บอกถึงภาวะการสูญเสียเลือด ซึ่งอาจจะทำให้อ๊อกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดลง

 

อันดับสี่ การนับจำนวนเม็ดเลือดขาว WBC เมื่อมีจำนวนเม็ดเลือดขาวรวม หรือสัดส่วนของเม็ดเลือดขาวขั้นต่างๆเปลี่ยนแปลง อาจบ่งบอกถึงภาวะผิดปกติ อย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อเป็นต้น 
 
 
อันดับห้า การตรวจหาปริมาณเกล็ดเลือด (Platelets Count) ซึ่งการมีระดับเกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติ จะทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย และทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และสุดท้าย คือ การตรวจสารเคมีในเลือด ซึ่งสามารถบอกถึงความผิดปกติของระบบอวัยวะในร่างต่างๆได้
 
ขอบคุณข้อมูลจาก http://health.kapook.com/view1040.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: