อริสโตเติ้ล

                                                                                    

            อริสโตเติ้ล เป็นนักวิทยาศาสตร์ และนักปราชญ์ชาวกรีก เกิดที่สะเตริกา ก่อนคริสตกาล 384 เขาเป็นบุคคลสำคัญที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น เพราะเป็นทั้งพระอาจารย์และพระสหายสนิทของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช

            อริสโตเติ้ลเป็นบุตรของนายแพทย์ประจำพระองค์พระเจ้าเมซิโดเนีย พอเขาอายุ 17 ปี บิดาก็ถึงแก่กรรม จึงเดินทางไปอยู่เมืองเอเธนส์ ได้ศึกษาด้านปรัชญากับนักปราชญ์คนสำคัญคนหนึ่งชื่อ  เพลโต แล้วก็กลายเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง จนเป็นที่พอพระราชหฤทัยของกษัตริย์กรีซ โปรดให้เขาเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ซึ่งขณะนั้นมีพระชนม์เพียง 14 พรรษา

            เมื่ออริสโตเติ้ลได้เป็นใหญ่เป็นโต เขาได้ตั้งโรงเรียนสอนหนังสือแก่ชาวเอเธน เป็นโรงเรียนที่สอนหนักไปทางปรัชญา แล้วเขาก็ได้เขียนตำราเผยแพร่วิชาอีกหลายเล่ม มีทั้งวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา การเมือง วรรณคดี และหลักปราชญาทางศาสนา งานเขียนของเขาได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาละติน

            อริสโตเติ้ล ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาค้นคว้า บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน งานที่เขาทุ่มเทมากคือ ปรัชญา และวิทยาศาสตร์แขนงชีววิทยา บางครั้งเขาก็หันไปสนใจธรณีวิทยา ค้นคว้าหาสาเหตุของการเกิดแผ่นดิน น้ำ ภูเขา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพของโลก

            เกี่ยวกับงานทางด้านค้นคว้าทางชีววิทยา อริสโตเติ้ล ได้จำแนกสัตว์ทั้งหมดออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม และมีเลือดสีแดง อีกกลุ่มหนึ่งคือ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ แมลงต่างๆ กุ้ง หอย ปู ฯลฯ นอกจากนี้ยังศึกษาค้นคว้าความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำเค็มอีกด้วย จนได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งสัตววิทยา  

            อริสโตเติ้ล รับราชการอยู่ในสำนักตลอดพระชนม์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช จนกระทั่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนม์ เขาจึงลาออกจากราชการสำนัก และอีกไม่กี่ปีต่อมา เขาก็ถึงแก่กรรมที่เมืองแคลซิส ก่อนคริสตศก 322

                                

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. อ่านแล้วค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: